کد کوتاه دکمه ها

بررسی تمام گزینه های دکمه و می تواند در سبک های مختلف با ویژوال کوتاه دکمه آهنگساز تنظیم شده است.

[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

پیش فرض

[vc_btn title=”پیش فرض” style=”classic”][vc_btn title=”انجام شد” contextual=”success”][vc_btn title=”اطلاعات” contextual=”info”][vc_btn title=”هشدار” contextual=”warning”][vc_btn title=”خطرناک” contextual=”danger”]

رنگ بندی

[vc_btn title=”اصلی” skin=”primary”][vc_btn title=”ثانویه” skin=”secondary”][vc_btn title=”سومی” skin=”tertiary”][vc_btn title=”چهارمی” skin=”quaternary”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

دکمه های مدرن

[vc_btn title=”خاکستری”][vc_btn title=”آبی” color=”primary”][vc_btn title=”فیروزه ای” color=”info”][vc_btn title=”سبز” color=”success”][vc_btn title=”نارنجی” color=”warning”][vc_btn title=”قرمز” color=”danger”][vc_btn title=”مشکی” color=”inverse”][vc_btn title=”و بیشتر…” color=”purple”][vc_empty_space height=”20px”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

دکمه های کلاسیک

[vc_btn title=”خاکستری” style=”classic”][vc_btn title=”آبی” style=”classic” color=”primary”][vc_btn title=”فیروزه ای” style=”classic” color=”info”][vc_btn title=”سبز” style=”classic” color=”success”][vc_btn title=”نارنجی” style=”classic” color=”warning”][vc_btn title=”قرمز” style=”classic” color=”danger”][vc_btn title=”مشکی” style=”classic” color=”inverse”][vc_btn title=”و بیشتر…” style=”classic” color=”purple”][vc_empty_space height=”20px”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

دکمه های فلت

[vc_btn title=”خاکستری” style=”flat”][vc_btn title=”آبی” style=”flat” color=”primary”][vc_btn title=”فیروزه ای” style=”flat” color=”info”][vc_btn title=”سبز” style=”flat” color=”success”][vc_btn title=”نارنجی” style=”flat” color=”warning”][vc_btn title=”قرمز” style=”flat” color=”danger”][vc_btn title=”مشکی” style=”flat” color=”inverse”][vc_btn title=”و بیشتر…” style=”flat” color=”purple”][vc_empty_space height=”20px”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

دکمه های خط بیرون

[vc_btn title=”خاکستری” style=”outline”][vc_btn title=”آبی” style=”outline” color=”primary”][vc_btn title=”فیروزه ای” style=”outline” color=”info”][vc_btn title=”سبز” style=”outline” color=”success”][vc_btn title=”نارنجی” style=”outline” color=”warning”][vc_btn title=”قرمز” style=”outline” color=”danger”][vc_btn title=”مشکی” style=”outline” color=”inverse”][vc_btn title=”و بیشتر…” style=”outline” color=”purple”][vc_empty_space height=”20px”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

۳D دکمه های

[vc_btn title=”خاکستری” style=”3d”][vc_btn title=”آبی” style=”3d” color=”primary”][vc_btn title=”فیروزه ای” style=”3d” color=”info”][vc_btn title=”سبز” style=”3d” color=”success”][vc_btn title=”نارنجی” style=”3d” color=”warning”][vc_btn title=”قرمز” style=”3d” color=”danger”][vc_btn title=”مشکی” style=”3d” color=”inverse”][vc_btn title=”و بیشتر…” style=”3d” color=”purple”][vc_empty_space height=”20px”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

اندازه دکمه ها

[vc_btn title=”اندازه بزرگ” color=”primary” size=”lg”][vc_btn title=”اندازه بزرگ” style=”classic” color=”primary” size=”lg”][vc_btn title=”اندازه بزرگ” style=”outline” color=”primary” size=”lg”][vc_btn title=”اندازه بزرگ” style=”flat” color=”primary” size=”lg”][vc_btn title=”اندازه بزرگ” style=”3d” color=”primary” size=”lg”]
[vc_btn title=”اندازه عادی” color=”primary”][vc_btn title=”اندازه عادی” style=”classic” color=”primary”][vc_btn title=”اندازه عادی” style=”outline” color=”primary”][vc_btn title=”اندازه عادی” style=”flat” color=”primary”][vc_btn title=”اندازه عادی” style=”3d” color=”primary”]
[vc_btn title=”اندازه کوچک” color=”primary” size=”sm”][vc_btn title=”اندازه کوچک” style=”classic” color=”primary” size=”sm”][vc_btn title=”اندازه کوچک” style=”outline” color=”primary” size=”sm”][vc_btn title=”اندازه کوچک” style=”flat” color=”primary” size=”sm”][vc_btn title=”اندازه کوچک” style=”3d” color=”primary” size=”sm”]
[vc_btn title=”اندازه مینی” color=”primary” size=”xs”][vc_btn title=”اندازه مینی ” style=”classic” color=”primary” size=”xs”][vc_btn title=”اندازه مینی” style=”outline” color=”primary” size=”xs”][vc_btn title=”اندازه مینی ” style=”flat” color=”primary” size=”xs”][vc_btn title=”اندازه مینی ” style=”3d” color=”primary” size=”xs”]
[vc_empty_space height=”20px”][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

دکمه حاشیه گرد

[vc_btn title=”گرد شده” style=”classic” color=”primary”][vc_btn title=”مربع شکل” style=”classic” shape=”square” color=”primary”][vc_btn title=”گرد شده” style=”classic” shape=”round” color=”primary”]

آیکن دکمه ها

[vc_btn title=”آیکن سمت چپ” style=”classic” color=”primary” i_icon_fontawesome=”fa fa-refresh” add_icon=”true”][vc_btn title=”آیکن سمت راست” style=”classic” color=”primary” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-refresh” add_icon=”true”][vc_btn title=”” style=”classic” color=”primary” i_icon_fontawesome=”fa fa-thumbs-up” add_icon=”true”][vc_btn title=”” style=”outline” color=”primary” i_icon_fontawesome=”fa fa-thumbs-up” add_icon=”true”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست